πŸ““

Colors

Meet Castos Sign In 14-Day Free Trial

Colors

Shades

Our colour palette consists of the following shades:

 • gray
 • purple (primary)
 • indigo
 • red (secondary)
 • blue
 • cyan
 • green
 • yellow

Tones

All colors are pinned on the primary tone of 600 with 6 lighter shades (50, 100, 200, 300, 400, 500) and 3 darker shades (700, 800, 900)

Primary Color(s)

The primary shade and tone we use is: purple-600

The secondary shade and tone we use is: red-600

Color Grid

View in Figma β†’

Color Values

white: '#FFF',
gray: {
 50: '#F8FAFC',
 100: '#F1F5F9',
 200: '#E2E8F0',
 300: '#CBD5E1',
 400: '#94A3B8',
 500: '#64748B',
 600: '#475569',
 700: '#334155',
 800: '#1E293B',
 900: '#0F172A',
},
purple: {
 50: '#F6F3FF',
 100: '#EFE9FE',
 200: '#E1D6FE',
 300: '#CEB5FD',
 400: '#B98BFA',
 500: '#975CF6',
 600: '#853AED',
 700: '#6C25D0',
 800: '#5A1FAD',
 900: '#4A1B89',
},
indigo: {
 50: '#F7E9FF',
 100: '#EDCEFF',
 200: '#D8A3F8',
 300: '#C17CE9',
 400: '#9E52CB',
 500: '#893DB6',
 600: '#7E159C',
 700: '#70088A',
 800: '#69007A',
 900: '#51045E',
},
red: {
 50: '#FBE5ED',
 100: '#FAD6E2',
 200: '#FCB1C7',
 300: '#F684A6',
 400: '#FF4F91',
 500: '#EC2D76',
 600: '#E11966',
 700: '#C11051',
 800: '#A00D4D',
 900: '#7F0A3D',
},
blue: {
 50: '#EFF7FF',
 100: '#DBECFE',
 200: '#BFDFFE',
 300: '#93CAFD',
 400: '#60B0FA',
 500: '#3B89F6',
 600: '#256AEB',
 700: '#1C51CF',
 800: '#1C43A5',
 900: '#1B3E7E',
},
cyan: {
 50: '#F0FFFD',
 100: '#D7FEFC',
 200: '#B0FCF9',
 300: '#71F9F5',
 400: '#2AEFE8',
 500: '#06D4DF',
 600: '#09B5C8',
 700: '#0E8190',
 800: '#135B68',
 900: '#11444B',
},
yellow: {
 50: '#FFFCEB',
 100: '#FEF8D7',
 200: '#FDEFA0',
 300: '#FCE669',
 400: '#FBCE2D',
 500: '#F6BB19',
 600: '#E9A106',
 700: '#AF6A09',
 800: '#874E0D',
 900: '#64370C',
},
green: {
 50: '#EBFFEA',
 100: '#C9FEC5',
 200: '#97F390',
 300: '#6AE961',
 400: '#03E139',
 500: '#03D126',
 600: '#04AC21',
 700: '#05801A',
 800: '#065614',
 900: '#063E10',
},